News from Sistema Bibliotecario de la Universidad de Quintana Roo http://192.100.164.71/cgi-bin/koha/opac-main.pl Octubre 2018 <p>Consulta los <strong>79475</strong> libros electr&oacute;nicos de&nbsp;&nbsp;<strong><em>Proquest Ebook Central</em></strong>&nbsp;,&nbsp;solamente es necesario teclear la palabra&nbsp;&nbsp;"ebookcentral"&nbsp;en nuestro cat&aacute;logo.&nbsp;</p> <p style="text-align: start; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">&nbsp;<a title="Ebook Central" href="http://bibliotecas.uqroo.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&amp;q=ebookcentral&amp;branch_group_limit=">De click aqu&iacute;:</a></p> <p>&nbsp; Los libros electr&oacute;nicos de&nbsp;&nbsp;<em><strong>Springer</strong></em> &nbsp;consta de&nbsp;<strong>36080&nbsp;<strong>libros electr&oacute;nicos</strong>,&nbsp;</strong>&nbsp;es necesario teclear las<strong>&nbsp;</strong>palabras&nbsp;&nbsp;"springer ebooks"&nbsp;&nbsp;en nuestro cat&aacute;logo.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;<a title="Springer Ebooks" href="http://bibliotecas.uqroo.mx/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=&amp;q=springer+ebooks&amp;branch_group_limit=">De click aqu&iacute;:</a></p> <ul> <li>&nbsp;Consulte las nuevas adquisiciones (libros) de la <strong><em>Unidad Acad&eacute;mica de Canc&uacute;n</em></strong></li> </ul> <p><a title="Libros Canc&uacute;n" href="http://updown.uqroo.mx/uqrooftp/c.php?id=2477&amp;code=deyl">De click aqu&iacute;:</a></p> http://192.100.164.71/cgi-bin/koha/opac-main.pl#newsitem5